Bayad ticket sa Munisipyo ng Isko

Aga kong gumising today kasi plano kong magbayad ng aking speeding ticket.  At the same time binabagabag din ako sa pag-iisip doon sa isang kliyente namin na high maint. dahil kulang sa kaukulang sistema.

Trackback URI | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply