Internet @ 30k feet

Trip lang. Papunta akong east coast at medyo bored kya nag gogoflight na lang ako at surf to the max na lang. 2 oras pa at lalanding na rin kami. Maybe its time to do those lynda videos.

Trackback URI | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply