Long hair pa-gupit na!

Medyo-medyo lang naman pero hindi pa naman long hair masyado.
Nakakahiya na kasing pumasok sa work na para akong si Macario Sakay.
Ska dami ng Charlie Balakubak sa balikat ko so I think its time to get a haircut.

Ayun, still playing around with my refreshed cpu sa bahay but using it for remote desktop. I couldn’t figure it out why my connection was lagging but all nav controls are as responsive as it can be. I still couldn’t get over the less than 2 minutes boot time. Should have done the upgrade a long time ago.
Still..happy pa rin!!

Trackback URI | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply