Paghihirap sa hapon..

Anong hirap ng pakiramdam..
kapag okyupado ang palikuran..
sa iyong pinagtatrabahuhan..
ang mukha mo’y pinagpapawisan..
sa paghihintay ng kalutasan…

Trackback URI | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply