Palaspas Day o Palm Sunday

Heading out the door for Palm Sunday Mass. Dito sa amin ang mga palaspas masyadong simple. Puro mga dahon lang na wala man lang design. Hindi kamukha doon sa pinas na pagandahan ng design.
-after an hour-

Marami ring tao sa simbahan. Late kami ng mga 5 minutes tapos naghanap pa kami ng parking space. Sa damuhan na nga kami nakakita. Tapos sa lobby na lang kami pumesto kasama ng iba ring latecommers. Sermon of the day Pain & Sufferings – contrast discussion.

Trackback URI | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply