Stress n distress

Stress sa otrabah dahil yung remote desktop ko may toyo. Hindi ako makapag view online ng aking report para sa tome sensitive distribution. Syet!
Tappz sked conflicts naman sa haus.
HaaYyy. Buhay… ParNg lyf!

Trackback URI | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply