Touching base with relatives

I just got off the phone talking with my cousin.  I had to extend my condolences to her family kasi wala si Kakang C.  Nakausap ko rin si Kuya Amado at katabi pala yung mabait kong kapatid! Mabuti naman.