Undras

candla1.gif

Kahit man lang dito, makapagtirik lang ng kandila para sa Tatay ko…..

Trackback URI | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply