Dentist Appt rescheduled

Dahil kaya sa holy week and my upbringing in the supersitious culture kaya ko kinancel yung crown installation sapagkat masyadong risky and might pose a possible danger in my well-being dahil patay ang Diyos? O dili kaya dahil sa natanggap kong sulat kagabi na nag-sasaad na nag-aatubili ang aking dental insurance company na bayaran ang claim sapagkat feel nilang hindi pa lihitimo ang pagpalit ng aking dating crown dahil hindi pa umaabot sa end of its useful life ayon sa kanilang norm?
Maari rin kaya na tinatamad ako dahil masyado akong nagising na maaga?

Ah ewan! in 2 weeks palaisipan na naman yan!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.