Nakatsamba ng sagot!

Sarap talaga ng feeling pag feel mong may natitira pang konting galing sa utak mo. Kahit katiting lang.
Kanina kasi tinanong ako ng katrabaho ko kung paano isolve ang problema nya. Yung formula nya kasi nag-re-reference sa dalawang cel na kailangang to remain constant and 1 part of the formula should change depending on the placement. Buti na lang at napag-laruan ko na before yung absolute reference & relative references kaya walang ka-gatol-gatol na binigyan ko ng tip kung ano ang kailangan nyang gawin. Gumana naman ang formula nya ayon sa kagustuhan nya. Syempre palakpak-tenga ako dahil feeling supreme being na naman! hehehhe!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.