Paghihirap sa hapon..

Anong hirap ng pakiramdam..
kapag okyupado ang palikuran..
sa iyong pinagtatrabahuhan..
ang mukha mo’y pinagpapawisan..
sa paghihintay ng kalutasan…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.