Puyat na puyat sa Tampa

Magising ka ba naman ng alas 2 ang umaga ewan ko lang kung hindi ka parang lasing pagdating ng alas 9 ng umaga!  Hirap talagang matulog sa ibang lugar. Hilong talilong!

Tapos may workshop ka pang pupuntahan at makikinig sa instructor ng walong oras. Sana may pumasok pa sa utak ko.  Kape…kape…kape…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.