Dumating ang nobya ko – Novelty Song

I can’t seem to complete that song we used to sing when I was young. It goes something like this… Dumating ang Nobya ko. Remedyos ang pangalan Minasdan ko binti nya … etc… and then something like.. Nataranta and TT ko..naKnt ko ang Lola nya! anyone can complete that song?  LOL!!