Dumating ang nobya ko – Novelty Song

I can’t seem to complete that song we used to sing when I was young. It goes something like this… Dumating ang Nobya ko. Remedyos ang pangalan Minasdan ko binti nya … etc… and then something like.. Nataranta and TT ko..naKnt ko ang Lola nya! anyone can complete that song?  LOL!!    

Completed my DDC today! yey!

Took me..what…more than 2 months to complete this online defensive driving course?! Why? Procrastination!!!  Until finally I just decided that I will have to finish this thing in one sitting.  Well after some little sitting here and there I just put this weekend aside to finish this thing off. Now all I have to do… Continue reading Completed my DDC today! yey!

Makulimlim na pagtatahak sa daan

Papasok na ako sa trabaho at makulimlim ang panahon.  Ito lang ang sarap sa tanghaling pagpasok. Walang masyadong trapik! Pero one time I tried to leave the house early around 8am-lekba ako! nakakaburyon ang haba ng trapik.